תקנון האתר והזמנה ממוצרי החברה

כללי

אתר cybreex ("האתר") מופעל ע"י cybereex ("cybereex"), בכתובת אינטרנט cybreex.com . cybereex מפעילה פלטפורמה המסייעת לאמן את עובדי הארגון שלך להתגוננות מפני מתקפות סייבר וניסיונות דיוג ("המוצר").

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כמפורט להלן.

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין .cybreex  אם אינך מסכים לתקנון, אנא הפסק לאלתר את שימושך באתר וצא ממנו באופן מידי.

 cybreex  רשאית לשנות את התקנון מעת לעת, וכל שינוי שיבוצע בתקנון יפורסם בדף זה.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 איסוף הנתונים

 • הנתונים באתר נמסרים על-ידיך באופן יזום ובמקרים מסוימים יתכן איסוף נתונים באופן אוטומטי. הנתונים הנאספים כוללים בין היתר, שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובת דוא"ל, וכל מידע נוסף שתמסור באופן יזום במסגרת טופס "צור הקשר" באתר("מידע אישי").
 • איסוף הנתונים האישיים מהאתר מתבצע בשתי דרכים:

  • ישירות – למשל, כאשר אתה מספק מידע כדי להירשם לניוזלטר, לקבל שירותים, לפניות שונות אלינו או למילוי טפסים.
  • בעקיפין – באמצעות טכנולוגיית האתר, כגון כתובת ה- IP שלך, הדפים שבהם אתה צופה, מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן שלך.

שמירה ושימוש בנתונים

 • אנו שומרים מידע אישי כפי הנדרש כדי לספק לך שירותים ולעיתים, למשך זמן נוסף ככל שנדרש על-פי חוק. בין היתר, עשויים להיאסף אודותיך סוגי המידע הבאים: שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא"ל, פניות ב "צור קשר" וכל מידע נוסף שתמסור שם באופן יזום ועוד.
  cybreex תעשה שימוש במידע האישי רק בדרך העולה בקנה אחד עם המטרות לשמן נאסף ובהתאם לתנאי התקנון.
 • כל מידע או תוכן שתפרסם באתר בדרך כלשהי (שאינם מידע אישי), לא ייחשבו כקנייניים או כסודיים וכל מי שייחשף להם, לרבותcybreex , יהא רשאי לעשות בהם כל שימוש שהוא. מובהר כי לcybreex וכל מי מטעמה לא תהא כל אחריות שהיא בקשר עם מידע או תוכן כאמור.

העברות בינלאומיות של מידע אישי

ככל שמבוצעת על-ידינו העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל, היא מבוצעת תוך ציות לחוקי הפרטיות המקומיים ביחס לאיסוף, שימוש ושמירה של מידע אישי. עיבוד המידע האישי שלך באתרים או שירותים של צדדים שלישיים (כגון ספקי שירותי ענן) הוא באחריותך, לרבות תאימות המידע לחקיקה הרלוונטית, וזאת גם אם ביקשת אותנו להעלות את המידע עבורך או בשמך.

זכויותיך

 • cybreex מתירה לך לעשות שימוש באתר ובשירותים הכלולים בו המוצעים על-ידיה, וזאת לשימוש אישי שאינו מסחרי בלבד, בכפוף לתנאי האתר ולהוראות התקנון.
 • אתה זכאי לדעת אם אנו מחזיקים מידע אישי אודותיך, רשאי לעיין במידע אישי כאמור וכן לתקן אי דיוקים או לבקש את מחיקת המידע האישי, והכל בכפוף לחוק.

השימוש באתר

 • אין לבצע כל שינוי בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני הגלומים באתר ובתכניו.
 • האתר נמצא במפורש בבעלותנו ומופעל על ידינו. אלא אם כן צוין במפורש אחרת, כל התכנים, העיצוב והתצוגה באתר ("התכנים"), הם בבעלותנו ומהווים קניין רוחני של cybreex  ומוגנים על-פי חוק, וכל שימוש בלתי מורשה בתכנים או בכל חלק מהם עלול להוות עבירה על החוק. על ידי הצגת התכנים, איננו מעניקים רישיונות כלשהם או מעבירים זכויות בעלות כלשהן עבור זכויות יוצרים או כל זכויות קניין רוחני אחרות בתכנים.
 • באתר עשויים להיות סימני מסחר ושמות חברות או מוצרים השייכים לצדדי ג'. אין בשימוש באתר בכדי להקנות לך זכויות כלשהם בקניין רוחני של אותם צדדי ג' או של cybreex.
 • אין לשנות, להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, לבצע, ליצור נגזרת או תוצר מכל סוג שהוא, להציג בפומבי, למסור ו/או לנצל למטרה מסחרית או ציבורית מכל סוג שהוא בתכנים ו/או בשמה של cybreex . כאמור; בשום מקרה, אין לבצע הפעולות כאמור לעיל ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אלא בהסכמה, מראש ובכתב, של cybreex. מובהר כי cybreex אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של cybreex.
 • בעשותך שימוש באתר, אתה מסכים כי אינך רשאי לפרסם באתר בכל דרך שהיא כל תוכן אסור כמפורט להלן: (1) המפר או מעודד הפרה של כל הוראת חוק או זכויות מכל סוג שהוא של כל אדם או גוף; (2) בעל אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מעליב, טורדני, גס, מאיים, גזעני, לשון הרע, הסתה, איומים, גנאי, מעודד לביצוע עבירות מכל סוג שהוא, פוגע בפרטיותו או בכבודו של אדם או ברגשות הציבור; (3) שגוי/מטעה/שקרי; (4) הפוגע/מפר זכויות קנייניות של אחר, לרבות קניין רוחני ולרבות העלאת תוכן שאינו שייך למפרם; (5) ספאם/דואר זבל מכל סוג שהוא; (6) כל קוד מחשב או יישום בעלי אופי עוין (לרבות וירוסים, רוגלות, סוס טרויאני, תולעים וכיו"ב); (7) הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; (8) סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; (9) כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; (10) כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט; (11) שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט; (12) בעל אופי מסחרי או המכיל מידע פרסומי כלשהו.
 • הפרת תנאי מתנאים אלה מפקיעה את הרשאתך לשימוש באתר באופן אוטומטי ותהא מחויב בהשמדתם המידית של התכנים המצויים בחזקתך ואשר בהם עשית שימוש אסור כאמור.

קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים וליישומים ניידים

 • באתר ובמהלך בשימוש באחד ממוצרי Cybreex ישנם קישורים לאתרים ו/או יישומים של צדדים שלישיים. אם אתה משתמש בקישורים אלה, אתה תעזוב את האתר.  לא בדקנו את אתרי צד שלישי אלה או האפליקציות ואיננו שולטים או אחראים לאף אחד מאתרים אלה או תוכנם. לפיכך, איננו תומכים או מציגים מצגים כלשהם לגביהם ולכל מידע הנמצא בהם. אם תחליט לגשת לאחד מאתרי האינטרנט או היישומים הנ"ל, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד ואנו לא ניקח כל אחריות לשימוש כזה.

 

רגולציה

 •  Cybreexתשמור על חוקי הפרטיות בישראל ביחס למידע האישי.
 • אנו מוודאים מעת לעת כי מדיניות הפרטיות מעודכנת בהתאם לחוקי הפרטיות הרלוונטיים.

דוא"ל ממוקד

 • יתכן שנשלח אליך מדי פעם דוא"ל המכיל מידע בדבר שירותינו וכן מידע שיווקי ופרסומי מטעמנו או מטעם צדדים שלישיים ואתה מסכים בזאת לקבלת דברי פרסום אלו.
 • ביכולתך לבחור לבטל בכל עת קבלת מידע מסחרי כאמור באמצעות פנייה אלינו, אך לא תוכל לבטל את האפשרות לקבל הודעות שירות או תקשורת אחרות הנדרשות במסגרת מתן השירותים שלנו.

אחריות מוגבלת

 • כל התכנים זמינים 'כמות שהם' (as is) על כל הפגמים שבהם. cybreex  או כל גורם הקשור אליה אינם נותנים מצגים, התחייבויות ו/או תנאים אחרים בנוגע לאתר ו/או לתכנים, בין בעל פה ובין בכתב, במפורש או מכללא, ובין אם הם נובעים מחוק או בדרך אחרת על-פי דין, נוהל או נוהג, וזאת במידה המרבית המותרת על-פי דין, לרבות בגין כל מצג, התחייבות או תנאי שהשימוש באתר או בתכנים יהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות, או בנוגע לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אמינות, מהימנות או דיוק של התכנים, אי-הפרת קניין רוחני או כל הפרה אחרתcybreex .  אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר או בתכנים או להסתמכות עליהם. התכנים הם כלליים באופיים, והם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא ואין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת כל החלטה שהיא בכל תחום שהוא. כל הסתמכות על התכנים ו/או על ייעוץ שתקבל באמצעות האתר, תיעשה על אחריותך המלאה והבלעדית ואתה תישא במלוא האחריות לשימוש שתעשה באתר ו/או בתכנים ולתוצאותיו.
 • Cybreex איננה מתחייבת כי המידע יעמוד בדרישות המשתמש וכי פעולת השירותים תהיה ללא הפרעה או ללא שגיאות, או כי האתר או השרת שהופך אותם לזמינים נקיים מווירוסים או באגים.
 •  Cybreexרשאית לערוך שינויים או עדכונים בתכנים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. יתכן שהתכנים לא יהיו עדכניים וcybreex- אינה מתחייבת לעדכנם בכלל או בתדירות כלשהי ואין להסתמך עליהם ככאלה.
 • cybreex, מנהליה, נושאי המשרה, העובדים ו/או יורשיהם של המנויים לעיל ו/או מי שיבוא במקומם (בסעיף זה: " cybreex  ומי מטעמה"): (א) פטורים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי מותנה מכל התחייבויות ואינם אחראים על כי כל חלק מהתכנים באתר, לרבות אך לא רק תכנים של צד שלישי, תוכנה, מוצרים, או כל חלק אחר המשמשים בקשר עם האתר או הכלול בו, יהיו שלמים, מדויקים, מעודכנים, במועד, מאובטחים, ללא הפרעה או שגיאות או שפגמים בהם יתוקנו או בגין כל החלטה שתקבל בהסתמך על כל הכלול או הנגיש באמצעות האתר. אתה תישא באחריות בלעדית לכל נזק ותביעות בקשר לאמור ותוכל להפסיק מידית את השימוש באתר, בתכנים ו/או בשירותים ובמוצרים המספקים באמצעות האתר; (ב) למרות כל האמור בכל מקום אחר שהוא, לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי צד ג' כלשהו בקשר עם האתר ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים המסופקים בקשר עם האתר, בגין נזקים מיוחדים, נלווים, עקיפים, תוצאתיים ו/או כלכליים כלשהם, לרבות אך מבלי לגרוע בגין אובדן הכנסות, מסמכים, קבצים, רווח, מוניטין, נתונים ו/או זמן מחשב, שחזור תוכנות ו/או רכישת מוצרים או שירותים חלופיים, עלויות זמן השבתה ו/או תביעות צד ג' וכד', אף אם הובאה לידיעתם אפשרות קיום נזקים כאלה. על אף האמור בכל מקום אחר, הפסקת שימוש באתר או בתכנים היא הסעד היחיד המוקנה לך.
 • אם ייקבע כי הוראה מהוראות התקנון היא בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו.
 • מובהר ומוצהר כי בנוסף לאמור מעלה, מסיבה כלשהי תהא החברה אחראית בדרך כלשהי לנזק שנגרם ללקוח ו/או לכל פגיעה אחרת, הרי אחריותה תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, וסעדי הלקוח יוגבלו בפיצוי שלא יעלה על סך כל הכנסות החברה מהלקוח במהלך 12 החודשים האחרונים לפעילות הלקוח עם החברה טרם משלוח ההודעה על הנזק ולעולם לא מעבר לכך.

שינויים

Cybreex שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, לרבות הפסקת השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות,  cybreexלא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.

 ראש הטופס


מדיניות פרטיות

 • הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר, לרבות הצעות לרכישת שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של cybreex  , אנא צרו קשר עם נציג cybreex  באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.
 • cybreex  נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת cybreex  ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא cybreex  אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך ממחוז באר שבע תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

יצירת קשר

 • בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת מייל meni@cybreex.com.


דילוג לתוכן